Verksamhet i bolag i USA

Posted in Uncategorized | No Comments »

Det vi såg när vi pratade om din verksamhet och din vision var att Nüwa Austin (stad i USA) Executive Academy inte är ett alternativ som passar dig i tiden just nu. Dina behov, utifrån hur du förklarade var ni vill komma och var ni står idag, var att ni vill växa och ser potential marknad i USA och även andra delar av världen vilket vi också gör. Med vårt verktyg, Due diligance som Ann-Christin inte pratade om, kan vi starta en process för att se vart ni är på väg. Att kartlägga era behov, få in kapital, arbeta fram vilka partners och presentera er för varandra, sätta upp delmål fram till ett slutligt mål m.m. Våra rekommendationer och erfarenheter i detta är att tidigt börja detta arbete, för att när ni sedan är klara för denna utveckling så är det bara att trycka på startknappen. Think big start small. Att jobba med denna process parallellt med de faser som ni befinner i er nu, starta upp Köpenhamns kliniken, Oslo kliniken samt hitta ny lokal i Stockholm är vad vi rekommenderar. För måste grunden för alla PRP injektioner och PRP behandlingar ligga klara och ha rätt protokoll. För att vara förberedd, när ni känner att ni är redo att trycka på knappen, behövs ett grundläggande arbete innan man trycker på knappen. Vår rekommendation är inte att ni ska åka till Austin i oktober, utan när ert strategiska arbete är genomarbetat och så att vi ser att det verkligen är USA ni vill etablera er i och under vilka omständigheter.

 

Comments are closed.